CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIÊN VIÊN

Địa chỉ: 60B Đường 359, Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Hotline: 034 858 0234  -  076 303 1275

Email: sales@vienvienco.com 

Sản Phẩm

AATCC

Giá: Liên hệ

Sự thay đổi màu sắc sản phẩm này được chia làm 2 loại riêng biệt là:
  1. Độ phai màu (Color Change): sự thay đổi màu sắc trước và sau khi thử nghiệm
  2. Độ dây màu (Color Stain): màu sắc dây lên các vật liệu không được nhuộm và tiếp xúc với sản phẩm thử nghiệm.

100% Chính hãng

Giá: Liên hệ

Bột giặt tiêu chuẩn AATCC được dùng để đánh giá độ bền màu trong giặt giũ theo các tiêu chuẩn AATCC.

100% Chính hãng

Giá: Liên hệ

Giấy thấm AATCC là vật liệu không dệt hấp thụ được sử dụng trong các phương pháp thử nghiệm của AATCC về khả năng chống thấm nước hoặc chống thấm, thoát đất, xén ướt và các loại khác.

100% Chính hãng

Giá: Liên hệ

Ảnh tiêu chuẩn đánh giá thử nghiệm phun AATCC được sử dụng để đánh giá các mẫu vật được thử nghiệm theo Phương pháp thử nghiệm AATCC 22, Tính không thấm nước: Thử nghiệm dạng phun. Thay thế 3 năm một lần.

100% Chính hãng

Giá: Liên hệ

Sử dụng ảnh chuẩn đánh giá độ gấp của vải AATCC 3D được sử dụng để đánh giá các loại vải đã được kiểm tra theo AATCC TM88C, độ giữ nếp nhăn trên vải sau khi giặt tại nhà hoặc TM143, vẻ bề ngoài của quần áo và các sản phẩm dệt may khác sau khi giặt tại nhà.

100% Chính hãng

Giá: Liên hệ

Sử dụng ảnh chuẩn đánh giá độ mịn của vải AATCC 3D để đánh giá các mẫu thử được kiểm tra theo AATCC TM124, Độ mịn của vải sau khi giặt tại nhà và TM143, hình thức của quần áo và các sản phẩm dệt may khác sau khi giặt tại nhà. 
Bộ 6 bản sao bằng nhựa.

100% Chính hãng

Giá: Liên hệ

Sử dụng ảnh chuẩn đánh giá độ nhăn của vải để đánh giá khả năng phục hồi nếp nhăn của vải và các mẫu vật được kiểm tra theo AATCC TM128
Bộ ảnh chuẩn bao gồm 5 tấm ảnh chuẩn bằng nhựa cứng tương ứng với 5 cấp độ.

100% Chính hãng